Quay Tay Club - CH Play

  • Ấn vào “Download” để truy cập CH Play
download

Quay Tay Club - IOS

  • Ấn vào “Download” để tải và cài đặt Game
  • Sau khi cài đặt thành công bạn cần vào: Cài đặt >> Cài đặt chung >> Quản lý thiết bị >> Tin cậy nhà phát triển
download

Quay Tay Club - Tải APK

  • Ấn vào "Download" để tải và cài đặt trực tiếp APK
download

Quay Tay Club - IOS dự phòng

  • Ấn vào “Download” để tải và cài đặt Game
  • Sau khi cài đặt thành công bạn cần vào: Cài đặt >> Cài đặt chung >> Quản lý thiết bị >> Tin cậy nhà phát triển
download